[ info @ karabdic . ba ]
Tel./Fax. +387 (0)33 844 225, 833 879
Mob. +387 (0)61 177 - 527
Hadži Idrizova 20, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

EBRD – učešće u više regionalnih projekata, uključujući Western Balkans and Croatia Framework Financing Program, Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility i EBRD Securities Markets Legislation Assessment.

REBIS - Studija infrastrukture regionalnog tržišta električne energije na Balkanu, EC projekat u trajanju od 20 mjeseci.

MIGA - Program komparacije položaja preduzeća u sektorima proizvodnje autodijelova i prerade hrane i pića.

DG AGRI - Projekat Generalnog direktorata EC za poljoprivredu, priprema komparativne studije uvoznih procedura za poljoprivredne proizvode.

RANSMO - Projekat finansiran od EU za razvoj Nacionalnog sistema praćenja stanja čovjekove okoline.

EDP III - Razvojni projekat obrazovanja, projekat Svjetske banke za institucionalnu podršku u trajanju od 4 godine, vrijednosti 14.6 miliona USD. 

[ Oblasti rada ] [ Najvažniji projekti ] [ Publikacije ]
[ Kontakti ] [ Reprezentativni klijenti ]