[ info @ karabdic . ba ]
Tel./Fax. +387 (0)33 844 225, 833 879
Mob. +387 (0)61 177 - 527
Hadži Idrizova 20, 71000 Sarajevo
Bosna i HercegovinaDue Diligence

-Vedanta Resources, India,
-HVB Bank, Austria,
-Rabobank, Netherlands,
-Belupo, Croatia,

-Austria Tabak, Austria


Privatizacija


Bili smo angažovani u nekim od najznačajnijih slučajeva privatizacije u Bosni i Hercegovini, uključujući Central Profit Banku, Sarajevo i BH Steel Company, Zenica

Strane investicije

Spajanje i preuzimanje preduzeća

Bankarsko pravo

Priprema i registracija hipoteka za obezbjeđenje potraživanja na nepokretnostima, kao i drugih pravnih sredstava obezbjedjenja. Pravna pomoć za banke, finansijske institucije i partnerske kompanije u cilju obezbjedjenja njihovih finansijskih sredstava datih za obrtni kapital domacoj industriji, za nabavku sirovina i kupovinu mašina.

Opšte poslovno pravo

Pružamo punu pravnu pomoć od osnivanja nove firme, pripreme opštih akata i internih pravilnika, pripreme ugovora o radu i svih drugih vrsta ugovora, iznajmljivanja ili kupovine nekretnina i druge imovine, transfera kapitala i promjene njegove strukture, statusnih promjena, tužbi, zaštite industrijske svojine i dr.

Energija

         

Pribavljanje licenci za lokalnu i medjunarodnu trgovinu električnom energijom.

Pravo zaštite čovjekove okoline

Projekti

Uključeni smo u više razvojnih i pravnih projekata finansiranih od EU, MIGA, EBRD i Svjetske banke.

Humanitarne organizacije

Svi postupci kod Konkurencijskog vijeća BiH

Uspješno smo radili na podnošenju Prijave namjere koncentracije, vodili sporove vezane za zloupotrebu dominantnog tržišnog položaja i druge postupke.

Registracija prava industrijske svojine i sudska zaštita u slučajevima kršenja tih prava

Pravne usluge u vezi carinskih procedura i ostvarivanja carinskih beneficija

Pružanje advokatskih usluga za ostvarivanje prava iz Penzijskog i invalidskog osiguranja po propisima Bosne i Hercegovine, po medjunarodnim ugovorima i propisima stranih zemalja

 

[ Oblasti rada ] [ Najvažniji projekti ] [ Publikacije ]
[ Kontakti ] [ Reprezentativni klijenti ]